เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติย่อ

บริษัท เจมมินี่ จิวเวลรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าปลีกเครื่องประดับแบรนด์ GEMINI® JEWELRY, OJANG® และ MeiXin™ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยบริษัทมีนโยบายคัดสรรเฉพาะสินค้าคุณภาพเกรดส่งออกเมืองนอก เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศในราคาย่อมเยา

การจดทะเบียนนิติบุคคล

บริษัท เจมมินี่ จิวเวลรี่ จำกัด
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท บริษัท เจมมินี่ จิวเวลรี่ จำกัด

การจดทะเบียนพาณิชย์

ใบทะเบียนพาณิชย์ บริษัท เจมมินี่ จิวเวลรี่ จำกัด – www.gj.co.th
ใบทะเบียนพาณิชย์ บริษัท เจมมินี่ จิวเวลรี่ จำกัด – www.facebook.com/geminijewelryth
ใบทะเบียนพาณิชย์ บริษัท เจมมินี่ จิวเวลรี่ จำกัด – @GeminiJewelry

การจดเครื่องหมายการค้า

ใบสำคัญแสดงสิทธิเครื่องหมายการค้า GEMINI JEWELRY
ใบสำคัญแสดงสิทธิเครื่องหมายการค้า OJANG
ใบสำคัญแสดงสิทธิเครื่องหมายการค้า GEMINI
ใบสำคัญแสดงสิทธิเครื่องหมายการค้า MeiXin

การขึ้นทะเบียนและรับรองจากภาครัฐ

  • ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
  • ได้รับรองการเป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รหัสสมาชิก A0105560085595 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
  • ได้เข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT รหัสสมาชิก C3886 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564