นโยบายการคืนเงิน คืนสินค้า และ เปลี่ยนสินค้า

บริษัท เจมมินี่ จิวเวลรี่ จำกัด (“บริษัท”) ยินดีรับคืนเงิน คืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้าทุกชิ้นภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

สินค้าที่คืนเงิน คืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้า ต้องเป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับคืนเงิน คืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

  • สินค้าที่ไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
  • สินค้าที่ใช้แล้วแพ้
  • ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานของลูกค้า
  • ลูกค้าสั่งผลิตสินค้าผิดขนาดและลูกค้าทราบเมื่อได้รับสินค้าแล้ว

บริษัทแนะนำให้ติดต่อประสานงานกับบริษัทได้ที่ Line Official Account @GeminiJewelry เพื่อแจ้งปัญหา ความเสียหาย การรับคืน วิธีดำเนินการต่าง ๆ

ลูกค้านำส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทโดยทางพัสดุลงทะเบียน หรือ EMS โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี) และในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า บริษัทจะจัดส่งสินค้าตามวัสดุ แบบ สี ขนาด เดิม ซึ่งเป็นชิ้นใหม่ กลับไปให้ลูกค้าในระยะเวลาที่กำหนด

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายการคืนเงิน คืนสินค้า และ เปลี่ยนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า